TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ - KRAJINA DOMOVA

Proceedings of the conference, 20-21 October 2008, Prague and Průhonice

Sponsors: Václav Petříček, Ivan Plicka, Jiří Plos
Design: Bárta&Bárta
Editor: Jaroslav Bárta Studio JB
for Společnost pro krajinu

more...
more...