Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.

Cukrovarnická 46
162 00 Praha 6
T: +420 233 344 575
T: +420 233 344 505
M:+ 777 123 581
info@hnilicka.cz

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur
autorizovaný architekt pro obor architektura a urbanismus ČKA 03 126

IČ 284 90 771
výpis z obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 145437