ÚZEMNÍ STUDIE ČÁSTI MĚSTA KUŘIMI

Autoři: Pavel Hnilička, Marek Řehoř
Objednatel: město Kuřim
Projekt: 2009
Řešené území:
6,8 ha

Publikováno:
KTN (Kuřimské televizní noviny)
VIDEO: Debata o územním plánu, Architekt o Dílech, Architekt v Kuřimi.

Díly za sv. Janem je monofunkční obytná čtvrť vzniklá v 90. letech 20. století. Zástavba vznikala živelně bez širších urbanistických souvislostí. Chodníky jsou příliš úzké, ve veřejném prostoru chybí zeleň. Urbanistická studie navrhuje zlepšení problematického území čtvrti Díly za sv. Janem - okrajové části města Kuřimi. Cílem návrhu je:
1. doplnění stávající sídelní struktury a napojení na město,
2. vytvoření veřejných prostorů a zeleného prstence, zvýšení kvality životního prostředí. Doplnění nového náměstí a parků uvnitř čtvrti, zavedení hierarchie ulic, zlepšení orientace. Založení zeleného prstence a odclonění od plánovaného rychlostního obchvatu, 
3. definování zřetelné hranice mezi městem a volnou krajinou, včetně stanovení výhledové rozvojové plochy města.