ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MNICHOVICE

Autoři: Pavel Hnilička,
Spolupráce: Marek Řehoř, Veronika Šindlerová, Daniela Šteflová, Ida Čapounová
Klient: město Mnichovice
Doprava:
Jiří Tomášek
Městské inženýrství:
Jitka Thomasová
Přírodní podmínky:
Jan Šteflíček
Řešené území:
831 ha
Počet obyvatel:
2 960
Projekt: 2014 (návrh)


Městečko Mnichovice leží v nádherné krajině, jež byla vzorem malíře a spisovatele Josefa Lady. Současná poetika se nenávratně vytrácí v důsledku blízkosti Prahy a dálnice D1. Zhruba 3 000 stálých obyvatel doplňuje v letních měsících přes 3 500 rekreantů. Zástavba z posledních let se často chaoticky a nekoncepčně rozšiřuje, zabírá zemědělskou půdu, ulice jsou zmatečně vedené a slepě zakončené.

 

V návrhu orientujeme rozvoj města směrem dovnitř, k lepšímu využití příležitostí. Za stěžejní považujeme posílení odlišného charakteru jednotlivých částí města – Mnichovic, Božkova a Myšlína – a vytvoření čitelné struktury jednotlivých částí sídla: každá lokalita má své těžiště, ke kterému se vztahují okraje. V urbanistické koncepci nepočítáme s další plošnou expanzí a zastavováním volné krajiny. Navrhujeme město kompaktní a zelené, důraz klademe na kvalitu veřejných prostranství.