URBANISTICKÁ STUDIE ZELENEČ

Autoři: Pavel Hnilička
Spolupráce: Lenka Tomášová, Jana Kafková, Karolína Röschl, Zuzana Věžníková
Krajinářská archiktektura: Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Dopravní řešení: Josef Filip
Řešené území: 127 ha
Návrh: 2018

Návrh řeší výstavbu sídla pro 3500 obyvatel, které nabídne kvalitní bydlení včetně služeb a pracovních příležitostí. Významnou součástí návrhu jsou krajinářské úpravy, které byly do značné míry předurčeny ochrannými pásmy sítí.

Vzhledem k blízkosti Prahy a předpokládanému počtu obyvatel sice není možné vystavět úplně samostatné městečko, přesto bude nové sídlo v odpovídající míře obsahovat občanskou vybavenost, obchody a služby včetně pracovních příležitostí. Vedle převažující funkce bydlení počítá projekt s obchody a službami, školou, obecním úřadem, venkovními sportovišti a víceúčelovou halou. Vlakové nádraží bude působit podobně jako magnet, který bude přitahovat lidské aktivity. Mezi nádražím a plánovaným náměstím vznikne ulice s hustou zástavbou, která bude koncentrovat služby.

Bydlení bude založené na různorodé typologii staveb od menších bytových domů po řadové domy, dvojdomy nebo samostatné vily. Různorodá typologie staveb bude stavěná různými architekty a přispěje k živosti a atraktivitě sídla.