TRANSFORMACE INDUSTRIÁLNÍHO ÚZEMÍ RUZYNĚ NA NOVOU OBYTNOU ČTVRŤ

Autoři: Pavel Hnilička, Marek Řehoř, Martin Chlanda, Ondřej Sýkora
Zadavatel: Úřad městské části Praha 6
Řešené území: 68,4 ha
Projekt: soutěžní návrh 2010
 
Ruzyňský „brownfield“ sice neleží těsně za hradbami města, má však několik atributů, které jej činí v Praze výjimečným. Je to poloha mezi dvěma cennými přírodními útvary Prahy, oborou Hvězda a Šárkou, a dále blízkost k letišti, jež se stává novodobým „přístavem Prahy“. Spolu s dobrým napojením na vnější městský okruh a plánovanou modernizací železniční dráhy, stavbou metra a prodloužením tramvaje má tato lokalita dobré předpoklady k tomu být skutečnou městskou čtvrtí, nikoli předměstskou resp. periferní. Návrh na 68 ha řešeného území snese svou velikostí srovnání s historickými stavebními aktivitami na území Prahy 6, ať už jsou to Dejvice, či později Ořechovka, Hanspaulka, anebo sídliště Petřiny.
 
4 urbanistické jednotky / 4 sousedství
Území členíme na 4 urbanistické jednotky. Každá z těchto jednotek má své malé náměstí a svůj odlišný charakter.
 
Prostupnost
Brownfield vytváří ve městě bariéry. Navrhujeme území maximálně otevřít a propojit s okolím, umožnit prostupnost a svobodný pohyb obyvatel. Plynule navazujeme na stávající komunikace. Nová výstavba by měla být otevřená a komunikující a pozitivně vyzařovat do svého okolí.
 
Primární elementy města
Do městské struktury složené převážně ze soukromých investic vkládáme tzv. primární elementy města, jak je definoval Aldo Rossi. Jedná se o výrazné zapamatovatelné objekty, které propůjčují charakter svému okolí a přispívají k lepší orientaci ve městě. Utváří zapamatovatelná místa. 
 
Čas
Uvažujeme v čase a myslíme na to, že řada stávajících provozů může ještě řadu let dobře sloužit svému účelu. Prvotně navrhujeme stavět v návaznosti na již urbanizované území. Do území vkládáme základní komunikační osy,
které respektují stávající provozy a umožňují jejich dočasné fungování. Tímto řešením hledáme životaschopnost návrhu a členění do jednotlivých etap, které se vzájemně nepodmiňují.