REGULAČNÍ PLÁN DOLNÍCH BŘEŽAN - ÚZEMÍ ZA RADNICÍ

Autoři: Ivan Plicka, Pavel Hnilička
Spolupráce s Ivan Plicka Studio s.r.o.
Spolupráce: Marek Řehoř
Objednatel:
obec Dolní Břežany
Projekt pro územní řízení:
2009
Řešené území:
10 ha

Řešené území se nachází ve středu obce, v těsném kontaktu s historickou návsí a budovou radnice. Řešeným územím je bývalý hospodářský dvůr zámku a jeho přilehlé sady, které byly později zastavěny zemědělskými a průmyslovými budovami. Území je ohraničeno ulicemi 5. května, Ke Zvoli, Průmyslová a na východní straně zámeckým parkem.

Základní regulace je navržena podle požadavků na výzkumné centrum s rozměrným zařízením ELI s důrazem na možnosti budoucího rozšiřování a variabilitu ploch výzkumného centra. Území členíme v zásadě na dva díly oddělené zeleným pásem. Širší část směrem k zámku obsahuje objekty ELI, HiLase a případně další provozy. Je vymezena otevřenou stavební čarou na severu a  jihu. Východní hranici tvoří zámecký park. Toto území nabízí dostatečně velký prostor pro haly velkých rozměrů a další podpůrné stavby pro výzkum. Užší část podél ulice Ke Zvoli, nabízí prostor pro další zástavbu menšího měřítka (ve srovnání s relativně mohutnými rozměry hal), která bude výzkumné centrum doplňovat a zároveň jasně vymezí veřejný prostor ulice a vytvoří přechod mezi zástavbou rodinných domů a velkoprostorových hal. Doporučujeme do parterů těchto budov „na rozhraní“ umisťovat funkce, které budou ku prospěchu obce a oživí charakter ulice: tj. služby a obchody, které budou sloužit nejen velkému množství nových zaměstnanců výzkumného centra, ale i obyvatelům Dolních Břežan a okolních obcí.