PLZEŇ - ANGLICKÉ NÁBŘEŽÍ

Autoři: Pavel Hnilička, Marek Řehoř, Ondřej Císler
Soutěžní návrh: 2009

Návrh jsme zpracovali pro ideovou soutěž na řešení nábřeží řeky Radbuzy v centru města Plzně, mezi Wilsonovou ulicí a Kopeckého sady. Stávající úprava řešeného místa je rozpačitá a nečitelná. Rozhodně nevyužívá potenciál místa, není městotvorná. Místu něco chybí, je sice upravené a vystavěné z kamene, ale málokdo se na něm zdržuje. Místo je něčím nepříjemné pro pobyt, je chudé na podněty, které by přilákaly návštěvníky.

J
sme přesvědčeni, že by na místě měl stát dům, který pomůže nadefinovat a zacelit veřejné městské prostory. Nicméně hlavní podíl práce na projektu spočívá v úvahách o regulačních čarách a určení městských prostranství. Vymezujeme tak stavební pole o výměře 2 876 m2, na němž může vzniknout rozličná architektura.

Definujeme stavební čáry nového bloku, se záměrem vytvořit na nábřeží 27 m široký bulvár se širokou promenádou se zahrádkami restaurací, zpomalenou vozovkou v úrovni s chodníkem, cyklostezkou a chodníkem podél řeky. Bulvár navrhujeme osadit dvěma řadami platanů pro jejich velké koruny. V souvislosti s úpravami nábřeží navrhujeme dále upravit stávající pěší most, zpřístupnit náplavku a umožnit tak bližší kontakt s vodou. Nový dům může být vystavěn jako jedna výrazná stavba, případně může být plocha rozdělena a na každou z parcel vypsána architektonická soutěž.