DÍLNA NÁPADŮ VELKÉ POPOVICE

DÍLNA NÁPADŮ VELKÉ POPOVICE

Aktivní zapojení občanů do formulace zadání nového územního plánu proběhlo ve dnech 22. 5. – 24. 5. 2012 (úterý až čtvrtek) ve Velkých Popovicích v prostorách knihovny.

Cílem dílny nápadů byl sběr informací od občanů pro zadání připravovaného územního plánu - společné určení hlavních cílů, které by měl nový územní plán řešit. Ve shodě s názorem vedení obce, se na přípravě tohoto důležitého strategického dokumentu občané přímo podíleli už v této počáteční fázi, nad rámec současné zákonné úpravy.

Motto akce:
Nikdo nerozumí místu lépe, než lidé, co v něm žijí.