DÍLNA NÁPADŮ ŘEVNICE

Dílna nápadů Řevnice pro územní plán


11.9. - 13.9. 2013
 

Cílem dílny nápadů bylo aktivní zapojení občanů do procesu územního plánování jejich města. Řevnice se chystají na pořízení nového územního plánu. Ještě před zpracováním zadání územního plánu byla proto uspořádána dílna nápadů, v níž měli občané možnost přednést své podněty, podělit se o své zkušenosti z místa a popsat svoji představu, jak by se mělo jejich město rozvíjet. Mohli se tak spolupodílet na formulaci hlavních úkolů, které bude nový územní plán řešit.

Prostřednictvím studnic nápadů, emailem a osobní návštěvou dílny tak bylo předáno 156 vstupů od občanů s tím, že se v každém vstupu objevily v průměru 3 podněty. Celkem tedy bylo v dílně nápadů posbíráno cca 468 nápadů. Nápady byly roztřízeny podle témat, vyhodnoceny a odprezentovány na závěr dílny nápadů. Vybrali jsme tyto skupiny témat:


1. Povodně

2. Veřejná prostranství

3. Pěší průchody a propojení ulic

4. Velká rozvojová území

5. Nádraží

6. Veřejná vybavenost

7. Krajina a parky

8. Rekreace

9. Technická infrastruktura

10. Charakter města

  

V místě 3 dny pracovali architekti Pavel Hnilička, Daniela Šteflová a Jana Kafková.