Každé urbanistické úloze věnujeme vždy minimálně polovinu veškerého času na zpracování pro pochopení místa a jeho souvislostí. Nový návrh je vždy další vrstvou na mnohokrát popsaný list. Domy se časem mohou zbourat nebo přestavět,  ale čáry v katastrální mapě, které dělí pozemky veřejné a soukromé, mohou vydržet po staletí. Proto se otevřeně hlásíme k tradicím a staletím ověřeným principům stavby měst a obcí. Ulice, náměstí, park, nábřeží, promenáda nebo bulvár, ulička či náves jsou venkovními prostory, které mají název. A to že je umíme v našich plánech pojmenovat a tím vymezit, znamená, že jako takové existují a že mohou být vnímány jako opravdové prostory. Urbanismus je pro nás práce právě s utvářením a spojováním těchto prostor do vyššího řádu, do kterého se jednotlivé domy a další stavby zapojují. Urbanismus je tak o prostorovém návrhu a o nastavení pravidel pro výstavbu. Jde v něm spíše o principy a vytýčení cesty takovým způsobem, který počítá s jistou mírou nahodilosti a tekutosti dnešní společnosti. V našich návrzích proto hledáme vyváženost mezi volností a pravidly. Soustředíme se na to, co je společné, na veřejná prostranství a jejich kvalitu. Právě na nich je nejvíce patrná nutnost hledat společné řešení, protože žádný z jednotlivých stavebníků nemůže zaručit koordinaci výstavby tak, aby vznikala krásná a obytná veřejná prostranství. K tomu je zapotřebí plánů, které jsou o řád výše než dům. Hodnotu domu vždy ovlivňuje místo. Urbanismus je o utváření místa.

Nabízíme zpracování územních studií, regulačních a územních plánů. Územní studie a regulační plány ověřujeme ve 3D modelech kvůli proporcím prostor a jejich vzájemným vazbám. Veřejná prostranství by měla vytvářet síť, ve které se člověk dobře orientuje a k jednotlivým prostorů je schopen si vytvořit osobní vztah. Každý z prostorů by měl mít vlastní rozpoznatelný charakter. Nedílnou součástí naší práce je dotváření a přetváření krajiny, na které vždy pracujeme s dalšími odborníky. Krajiny si nesmírně vážíme, protože je základem našeho bytí na zemi.