SÍDELNÍ KAŠE II

Pavel Hnilička, Sídelní kaše, HOST - vydavatelství, s.r.o., 2012
Po úspěchu prvního vydání vychází nyní druhé, doplněné vydání knihy Sídenlí kaše: Otázky k suburbánní výstavbě  kolonií rodinných domů.
Studie architekta Pavla Hniličky je určena nejen odborníkům, projektantům a architektům, ale také představitelům obcí a měst, kteří mohou rozvoj sídelní kaše na svém území ovlivnit, a všem těm, kterým není budoucnost krajiny lhostejná.