ČESKÁ A SLOVENSKÁ ARCHITEKTURA 1971-2011

 Česká a slovenská architektura 1971-2011

Editoři a autoři úvodu: Jiří Ševčík, Monika Mitášová
Autorka doslovu: Monika Mitášová
Odborná spolupráce: Irena Lehkoživová
Koordinace projektu: Eva Ellingerová
Koordinace slovenské části projektu: Mária Bohumelová
Jazyková redakce: Tereza Hubáčková
Grafická úprava: Jan Šerých
Sazba: Jaroslav Vlček
Tisk: KAVKA PRINT, a.s., Klecany
Vydala: Akademie výtvarných umění v Praze, Vědecko-výzkumné pracoviště v roce 2013, ve spolupráci se Slovenskou národnou galériou v Bratislavě, Úsekom výskumu a rozvoja a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislavě, Centrom výskumu, 2013


 kapitoly obsahu:

Architektura a přirozený svět
Programové bytí v otázce
Výzvy a skupiny: Architektura aktivizující
Architektura střední Evropy - region, křižovatka
Kolik moderností?
Etické a estetické
Povolání architekta
Částice a toky: digitalizace, parametrizace
Přemýšlení o architektuře a architektonické myšlení
Prostor: probouzení architektury
Město a městokrajina