THERESA KJELLBERG

Theresa Kjellberg
Ing. arch. MSc.

Narodila se v roce 1988 ve švédském Göteborgu. V letech 2008 - 2016 studovala Fakultu Umění a Architektury na Technické Univerzitě v Liberci v ateliérech Zdeňka Fránka, Bořka Šípka a Radka Suchánka, diplomovou práci zpracovala v ateliéru Jana Hendrycha. Absolvovala roční studijní stáž v Gentu, Belgii. Mezi lety 2014 - 2017 studovala na Chalmers University of Technology v Göteborgu, kde studium zakončila diplomovou prací v ateliéru Mortena Lunda a Kengo Skoricka. Dlouhodobě spolupracovala s Ing. arch. Štěpánem Matouškem MSc. v rámci vlastního ateliéru Small Smart Architecture, v roce 2016 absolvovala roční pracovní stáž v architektonické kanceláři White Arkitekter.
S Pavel Hnilička Architekti spolupracuje od roku 2018.