MATĚJ ČUNÁT

Matěj Čunát
Bc.

Narodil se v roce 1992 v České Lípě. Studuje na Fakultě umění a architektury TU v Liberci. V roce 2017 absolvoval studijní pobyt na Fakultě architektury Sint-Lucas v Belgii. V roce 2017 také absolvoval pracovní stáž v ateliéru Maat-ontwerpers v Gentu. S Pavel Hnilička architekti spolupracuje od roku 2017.