KAROLÍNA RÖSCHL

Karolína Röschl
Ing. arch.

Narodila se v roce 1990 v Českých Budějovicích. V letech 2009-2016 studovala Fakultu umění a architektury na TU v Liberci. Školu ukončila diplomovou prací v ateliéru Ing. arch. ak. arch. Jana Hendrycha. V roce 2015 absolvovala pracovní stáž ve Vídni a začala dálkově studovat Zahradní a krajinnou tvorbu na České zahradní akademii v Mělníce. Pod Domem umění v Českých Budějovicích vede Archidílnu pro děti. S Pavel Hnilička Architekti spolupracuje od roku 2016.