JINDŘICH BLAHA

Jindřich Blaha
Ing. arch.

Narodil se v roce 1991 v Hořicích. Studoval Fakultu architektury na ČVUT v letech 2010 – 2016, diplomovou práci zpracoval v atelieru Aleny Šrámkové. V rámci magisterského programu absolvoval studijní pobyt na National Taipei Univerzity of Technology na Taiwanu. Po ukončení školy nastoupil do ateliéru Pavel Hnilička Architekti.