JAN ČERVENKA

Jan Červenka
Ing. arch.

Narodil se v roce 1992 v Příbrami. V letech 2011 - 2018 studoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze obor Architektura a stavitelství. Studium zakončil diplomovou prací u profesora Zdeňka Jirana. Od roku 2012 spolupracuje s lokálním distributorem BIM softwaru a podílí se na rozšíření veřejného povědomí o problematice BIM v ČR. 
S Pavel Hnilička Architekti spolupracuje od roku 2015.