TVÁŘ NAŠÍ ZEMĚ - KRAJINA DOMOVA

Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 20.-21. října 2008 v Praze a Průhonicích

Garanti: Václav Petříček, Ivan Plicka, Jiří Plos
Grafická úprava:Bárta&Bárta
Vydal Jaroslav Bárta Studio JB
pro Společnost pro krajinu

více...
více...