Česká a slovenská architektura 1971-2011, vydala Akademie výtvarných umění v Praze ve spolupráci se Slovenskou národnou galériou v Bratislave, 2013 více...

Sub Urbs: krajina, sídla a lidé, nová kniha Nakladatelství Academia, Praha 2013 více...


Inventura urbanismu 2012 - Regulační plán a OTP, Praha:
příspěvek do sborníku text...


Nové pražské OTPP:
  článek ze 4.6.2012
text...

Svojetice se chtějí vymanit ze sídelní kaše:
 Moderní obec, leden 2012, s. 35

Kompaktní město: skupinová výstava a prezentace v galerii 4AM Fórum pro architekturu a média v Brně, 2011
video

Město v krajině nebo spíše „městokrajina“?: příspěvek na konferenci v Luhačovicích, Dny SZKT 2008
text...

Program na obnovu předměstských aglomerací: ASB - Architektura Stavitelství Byznys, 4/2008, str. 66-68
text...

Neustálé přesuny aneb cesta tam a zase zpátky: Nový Prostor, č. 290, 24/9/2007
časopis ke stažení...

Podlažnost městských domů: Architekt, 4/2006, str. 33
text...

Studium na ETH Zürich: 
ERA 21, Zahraniční školy očima českých studentů, 1/2006, str. 61-62 
text...

Gion Antoni Caminada v Praze: ERA 21, 3/2005, str. 6
text...

Jak jsem se stal brněnským chodcem: Mladá Fronta PLUS, Co vidí hosté na domácím hřišti (David Nesnídal), 48/2005, str. 42-44
text...

Sídelní Kaše: Literární noviny, ročník XVI, č.40, 3/10/2005, str. 1, 8

Fenomén rodinného domu: Literární noviny, ročník XVI, č.40, 3/10/2005, str. 9

Město: Jak vypadá opravdu moderní bydlení:  Lidové noviny, příloha Pátek, č. 1, 7/1/2005, str.14-15

Bydlení v roce 2015: Lidové noviny, přiloha Pátek, č. 1, 7/1/2005, str. 15
text...

Past: Lidové noviny, příloha Pátek, č. 49, 9/12/2005, str. 4
text...

Hustota osídlení jako kvalitativní otázka bydlení: ERA 21, 4/2003, str. 43 
text...