ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA V DOLNÍCH BŘEŽANECH

Autoři: Pavel Hnilička, Marek Řehoř
Spolupráce: Vlastimil Pešl, Jana Kafková
Klient: obec Dolní Břežany
Projekt: 2011
Realizace: 2015
Zastavěná plocha: 413 m²
Hrubá podlažní plocha: 1035 m²
Čistá podlažní plocha: 791,5 m²
Obestavěný prostor: 4 623,2 m³
Fotograf: Lukáš Žentel
 
Projekt se týká rekonstrukce budovy v bývalém areálu zemědělského družstva. Nachází se v bezprostředním sousedství radnice, zámeckého parku a připravovaného areálu mezinárodního centra pro laserový výzkum ELI/HiLASE. Navrhujeme celkovou rekonstrukci stavby tak, aby vyhovovala novému stavebnímu programu a reflektovala moderní dynamický vývoj obce Dolní Břežany.

 

V návrhu zachováváme současnou hmotu stavby, kterou na jižní straně doplňujeme mírným zvýrazněním dvou vstupů – do základní umělecké školy a do společenského sálu. Před vstupy navrhujeme vstupní platformu, jako rozšířenou součást veřejného prostoru ulice. Mezi vstupy umisťujeme podélnou lavici s výhledem do prostoru před školou. Nepravidelně rozmístěná okna ve fasádách vycházejí ze současného stavu domu, různé rozměry oken jsou sjednoceny výraznými ustupujícími šambránami oken, které určují soudobý a jednotný charakter domu. Materiálové řešení vychází z přírodních materiálů – na stěnách hlazená omítka, střecha z pálené keramické tašky, přírodní beton na vstupech a platformě.

Publikováno: Stavba 2/2017