PŘESTAVBA RODINNÉHO DOMU V ROZTOKÁCH U PRAHY

Autoři: Ondřej Císler, Pavel Hnilička
Spolupráce: Jan Dluhoš, Petra Bláhová–Kandusová
Klient: soukromá osoba
Dodavatel stavby: L – Stav s.r.o.
Projekt: 2005
Realizace: 2007
Zastavěná plocha: 159 m²
Hrubá podlažní plocha: 464,8 m²
Čistá
užitná plocha:
373,9 m²
Obestavěný prostor: 1 588,7 m³
Fotograf: Vasil Stanko

Nominováno pro GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2008 Národní cenu za architekturu

Publikováno: Magazín Hospodářských novin - Víkend 6/08, Era21 2/08, Architekt 3/2008Domov 09/2008, Kulturně-literární revue Pandora, č.19, Dolce Vita 03/2008, Extra příloha časopisu Reflex  14/2011

Rekonstrukce jako znovuvybudování místa. Rekonstruujeme genius loci, odstraňujeme nános nekvalitního slepence původní stavby, zachováváme to nejčistší. Na místě jsme našli dům velký svým vnějším objemem, ale paralyzovaný dispozicí. Artikulujeme velkolepý obytný prostor zahrady, vymezený monumentální fasádou, terasou a převisem střechy, spojený s vysokým hlavním obytným prostorem vnitřním. Dům se obrací do zahrady a chrání pohodlí a soukromí svých obyvatel. Původní terrazzové schody povyšujeme na jeden z podstatných motivů domu, doplňujeme terrazzo nové. Potvrzujeme lokálně typické využití cihel v exteriéru. Náš „rekonstruktivní“ přístup se odráží i v minimálním jazyce architektury. Používáme ušlechtilé a drahé materiály a činíme tak racionálně, uměřeně. 

Nebojíme se nové řádovosti, rezonujeme s nadčasovou povahou místa, jednoho z nejstarších sídel v centru české kotliny. V době, kdy se město roztéká do krajiny, vidíme v rozlohou malých Čechách obrovský potenciál k přestavení pokleslých domů na krásných místech v krajině, na zkušeností a tradicí potvrzených nejlepších místech krajiny pro bydlení. Stavíme rádi pěkné nové domy na místech starých budek a kůlniček.

Další info:
www.archiweb.cz www.bydleni-iq.cz