POLYFUNKČNÍ SOUBOR DLOUHÁ MÍLE

Autor: Pavel Hnilička
Spolupráce: Marek Řehoř, Jana Kafková, Ondřej Smetana, Jindřich Blaha, Helena Sladovníková, Jiří Opl
Klient: soukromá osoba
Studie: 2016
Řešené území: 4,4 ha

Skladebným kamenem je samostatný dům, který jsme však uspořádali a natočili tak, že vytváří náměstí nebo navozuje profil klasické městské ulice. Ke komornímu charakteru prostranství přispívá nízká podlažnost domů mezi čtyřmi až pěti nadzemními podlažími. Výjimkou je administrativní budova, která svými 8 nadzemními podlažími jednak činí určitou hlukovou bariéru a dále vytváří "landmark" pro pohledy z dálnice. 


Základním stavebním kamenem je dům s hlubokou dispozicí o rozměrech cca 23 x 37 m s vnitřní halou. Každý dům by měl mít odlišné architektonické ztvárnění, aby se člověk v místě dobře orientoval. Vytváříme jasně vymezenou síť veřejných prostranství, které na sebe vážou obchod a veřejný život. Navrhovaná výstavba se tak nestane sídlištěm, ale svébytnou městskou čtvrtí.