MĚSTSKÝ ÚŘAD A KOMUNITNÍ CENTRUM V DOBŘICHOVICÍCH

Autor: Pavel Hnilička, Jana Kafková, Jindřich Blaha
Klient: Město Dobřichovice
Projekt: 2017
Fáze: Studie
Zastavěná plocha: 981 m²
Užitná plocha: 2 048 m²


Principy

Návrh městského úřadu a nového kulturního centra města Dobřichovic vychází z tradičního způsobu zástavby v lokalitě. Držíme se několika základních principů, které určovaly podobu města po staletí.

Tradiční usedlost netvoří jeden velký objem, ale je souborem několika staveb měřítkem blízkých člověku. Stavby mají vždy podlouhlé a štíhlé tvary, aby měly místnosti dostatek přirozeného světla a daly se snadno zaklenout. Samotné stavby na pozemku nestojí volně, ale jsou vždy ukotveny k některé z hran pozemku, a tím vytvářejí co největší místo uprostřed - dvůr pro hospodářské i jiné venkovní aktivity. Právě dvory jsou pak místy s charakteristickým geniem loci, neboť poskytují klidné a přehledné místo mezi domy s posezením ve stínu stromů.

 

 

Celková koncepce

Páteř

Páteří navrhovaného areálu je nové pěší propojení z ulice 5. Května do ulice Lomená. Navrhujeme cestu lemovanou štíty veřejných budov a dvory mezi těmito budovami.

 

3 Domy

Na tuto osu rozmisťujeme 3 veřejné domy tak, aby společně vymezovaly pobytové dvory. Městský úřad stojí v čele pozemku – v ulici 5. května, aby byl dobře viditelný a snadno přístupný lidem. Víceúčelový sál stojí v jádru pozemku a je přepážkou mezi předním rušným nádvořím a klidnou zahradou vzadu. Může díky tomu být podle potřeby otevřen do obou těchto prostor. Městská knihovna stojí na zadní hranici pozemku a je domem obklopeným zahradou. Cesta však knihovnou nekončí, ale pokračuje kolem stávajícího areálu základní umělecké školy, aby nakonec vyústila v ulici Lomená. Všechny domy jsou provedeny v tradičních a dostupných materiálech, jako jsou omítnuté zdivo, dřevo nebo plech.

 
3 Dvory

První nádvoří, vymezené zadní fasádou městského úřadu a průčelím kulturního sálu funguje jako rozptylová plocha obou těchto institucí a bude mít rušnější městský charakter. Je místem, kde nad šálkem kávy probíhají důležitá jednání, a kde se v podvečer hromadí hloučky nedočkavých diváků ve večerních róbách. Navrhujeme zde více zpevněných ploch a městského mobiliáře. Dvůr je na hraně se sousedním pozemkem vybaven nízkou jednopodlažní stavbou, ve které je umístěn vstup do sálu s kavárnou a návštěvnickým zázemím. Kavárna je navržena tak, aby mohla fungovat jako stálý provoz nebo jen občerstvení v době provozu sálu a aby mohla za dobrého počasí využívat dvůr jako předzahrádku.


Druhé nádvoří je veřejnou zahradou, místem klidu a odpočinku. Bude sloužit zejména návštěvníkům knihovny, kteří se zde mohou opřeni o strom začíst do své oblíbené knihy. Dvůr je snadno přístupný i ochotníkům, kteří se zde mohou za dobrého počasí připravovat na své vystoupení a provádět poslední úpravy na svých kostýmech a kulisách. V neposlední řadě je dvůr možné velkým proskleným otvorem zcela propojit s víceúčelovým sálem a zahrada se může rázem stát dějištěm významné události, divadelních slavností, nebo třeba odpoledního programu pro rodiče s dětmi.

Třetím a posledním dvorem je stávající zahrada u základní umělecké školy, která již v současné době poskytuje příjemné místo pro vyučování se vzrostlou zelení. Tento pozemek navrhujeme co možná nejvíce zachovat ve stávajícím stavu.

 

Doprava v klidu

Pro maximální komfort pěších návštěvníků úřadu a komunitního centra navrhujeme část pozemku podsklepit garážovým patrem o navrhované kapacitě 17 parkovacích stání. Stavebně je možné parkoviště rozšířit, pokud by o to město stálo. Vozový park technických služeb navrhujeme z dispozičních důvodů ponechat v areálu nové hasičské zbrojnice.

  

Architektonické řešení

Úřad

Nová třípodlažní budova městského úřadu stojí pevně v ulici 5. Května a je pomyslnou bránou celého komplexu. Od ostatních domů v ulici se odlišuje velkým otevřením v přízemí. Úřad si nechrání své soukromí, ale naopak ukazuje, že nemá co skrývat a zve návštěvníky ke vstupu do areálu. V širokém průchodu do dvora najdeme vedle hlavního vstupu do úřadu také infocentrum, schody do garáže a veřejná WC. Z haly městského úřadu je přístupná podatelna, jednací sál a velkorysé schodiště do patra. Kancelářská podlaží poskytují velkou variabilitu v uspořádání jednotlivých kanceláří. Ve druhém nadzemním podlaží se můžeme setkat se starostou a celou samosprávou, státní správa a technický personál sídlí o patro výš. Část podkroví je využita jako archiv.

 

Společenský sál

Víceúčelový společenský sál je přístupný přes foyer s barem a zázemím pro provoz kavárny. V prostoru foyer bude i možnost zřízení šatny pro návštěvníky. Samotný sál s kapacitou až 180 sedících diváků je rozlehlý variabilní prostor otevřený do krovu. Do obou navazujících dvorů je vizuálně napojen velkými prosklenými otvory, s možností celkového otevření. Zázemí sálu se sklady a šatnami pro účinkující je umístěno v přízemním objektu za sálem.

  

Knihovna a rozšíření ZUŠ

Přízemí zadního domu je přístupné ze stávajícího pozemku základní umělecké školy a obsahuje dvě učebny s potřebným zázemím. Patro je přístupné samostatným vchodem, navazujícím na páteřní cestu a najdeme v něm městskou knihovnu, která svým umístěním v patře chrání své svazky před hrozbou povodní.