MĚSTSKÝ ÚŘAD A KOMUNITNÍ CENTRUM DOBŘICHOVICE

Autor: Pavel Hnilička
Spolupráce: Jana Kafková, Zuzana Věžníková
Klient: Město Dobřichovice
Soutěž: 2019
Řešené území: 2035 m2 

Návrh městského úřadu a nového kulturního centra města Dobřichovic vychází z tradičního způsobu zástavby v lokalitě. Tradiční usedlost je souborem několika staveb měřítkem blízkých člověku. Samotné stavby na pozemku nestojí volně, ale jsou vždy ukotveny k některé z hran pozemku, a tím vytvářejí co největší místo uprostřed – dvůr, který slouží pro kulturní a jiné městské události. Právě dvory jsou pak místy s charakteristickým geniem loci, neboť poskytují klidné a přehledné místo mezi domy s posezením ve stínu stromů.

Páteří navrhovaného areálu je nové pěší propojení dvou ulic. Na tuto osu rozmisťujeme 3 veřejné budovy tak, aby společně vymezovaly dvory. Městský úřad stojí v průčelí do hlavní ulice, aby byl dobře viditelný a snadno přístupný. Víceúčelový sál stojí v jádru pozemku a je přepážkou mezi předním rušným nádvořím a klidnou zahradou vzadu. Může díky tomu být podle potřeby otevřen do obou těchto prostor. Budova, která slouží jako rozšíření stávající ZUŠ, stojí na zadní hranici pozemku a je obklopena zahradou. Cesta pokračuje kolem stávajícího areálu základní umělecké školy, aby nakonec vyústila do ulice za areálem. Všechny domy jsou provedeny v tradičních a dostupných materiálech, jako jsou omítnuté zdivo, dřevo nebo plech.