DŮM VE SVAHU VE VRÁŽI U BEROUNA

Autoři: Pavel Hnilička, Marek Řehoř 
Klient: soukromá osoba
Projekt: 2008 – 2009 
Realizace: 2010 – 2012
Dodavatel stavby: Dřevostavby Biskup, s.r.o.
Zastavěná plocha: 103,7 m²
Hrubá podlažní plocha: 278,9 m²
Čistá užitná plocha: 220,6 m²
Obestavěný prostor: 
931 m³
Fotograf: Pavel Hnilička

Publikováno: Stavba 4/2014 
 
Dům jsme usadili na prudký jižní svah s výhledem do údolí Loděnice. Aby bylo možné místo obývat, vytvořili jsme mu rovinu. Navrhli jsme proto dům se salou terrenou, která umožní pobývat venku pod střechou s nádherným výhledem do údolí a která zároveň navazuje na zářez do svahu. Objem domu jsme zvolili úzký a dlouhý a umístili jej přirozeně podél svahu. Prudký svah jsme vyrovnali soklem - tj. opěrnými zdmi tvořícími sklep domu. Sokl domu je proveden z betonových tvárnic s kamenným obkladem z gabionových košů. Horní stavba je kompletně dřevěná a opláštěná vodorovně kladenými hoblovanými modřínovými prkny. Sedlovou střechu kryje tzv. česká šablona na koso.

Půdorys domu je navržen v modulu 4,8 m. Je členěn do tří polí. Směrem na jih jsou orientovány hlavní obytné místnosti, směrem na sever místnosti obslužné. V suterénu se nachází garáž, vstupní hala, sklad a technická místnost. V přízemí je umístěna kuchyň a hlavní obytný prostor v přímé návaznosti na krytou terasu a zahradu. V patře jsou pokoje a koupelny.
 

Další info:
www.archiweb.cz, www.stavbaweb.dumabyt.cz