DIVADLO V DOBŘICHOVICÍCH

Autor: Pavel Hnilička
Spolupráce:  Jana Kafková, Marek Řehoř, Martina Donátová
Klient: Město Dobřichovice
Projekt: 2014
Zastavěná plocha: 461 m²
Hrubá podlažní plocha: 569 m²
Čistá podlažní plocha: 426 m²
Obestavěný prostor: 2 720 m³

Publikováno: Dům & zahrada 2/2016


Naším záměrem je přestavět původní zemědělskou usedlost, v současné době užívanou jako baráčnická rychta, na víceúčelový kulturní prostor. Objekt má výhodné umístění v centru města Dobřichovice na hraně rozlehlého pobytového parku.

Stávající objekt se skládá z přízemní budovy bývalé rychty se sedlovou střechou, která má v severní části novodobý přístavek se sociálním zařízením, a z podsklepené hospodářské budovy, umístěné naproti přes dvůr. Náš návrh doplňuje nový severní trakt se sálem, jeho zázemím, sklady a šatnami účinkujících. V západní části bude přistavěna kavárna a hygienické zázemí pro celý objekt.

Navržená stavba zachovává urbanistický koncept venkovského dvora obestavěného ze tří stran s využitím stávající brány z jižní strany. Budova se otevírá do dvora, který je středem celého areálu a slouží jako místo setkávání a také jako potenciální rozšíření aktivit z vnitřní plochy sálu. Divadlo má všestranné využití jak pro kulturní, obecní a občanské aktivity, tak i pro rozšířenou školní výuku