Při návrhu domů nás zajímá tvarování prostoru a působení světla. Prostor vnímáme jak uvnitř domů, tak i vně ve vztazích k místu, do kterého dům zasazujeme a tím místo s domem dotváříme jako nerozlučný celek. Každý dům je tak originálem, který patří vždy do specifické situace a vztahů se svým okolím. Dimenze prostoru a charakter světla působí na pocity budoucích uživatelů, proto hledáme uměřené proporce, logickou a přehlednou orientaci v prostoru. Samozřejmostí je pro nás trvanlivost materiálů a poctivé detaily stavby. Domy jsou investičně velmi nákladné a měly by vydržet a uchovat si svoji hodnotu. Také proto nepodléháme rychlým proměnám módy a hledáme nadčasovost, protože nejde pouze o materiální soudržnost, ale také o sociální přijatelnost stavby v budoucích desetiletích. Máme rádi srozumitelnost a tím i jistou obyčejnost jako kvalitu samozřejmosti. Domy vnímáme jako jeviště pro různorodé životní  cesty, a proto si ceníme možnosti svobodného a různorodého užívání.
 

Výsledkem naší práce na domech není jen návrh, ale realizace. Pracujeme na prvotních skicách, jednáme s úřady a obstaráváme všechna nutná povolení, kreslíme všechny detaily a výkresy prováděcí dokumentace, pomáháme s výběrem dodavatele a následně hlídáme, aby stavba byla dobře postavena. Účast architekta ve všech fázích procesu je pro dobrý výsledek zcela zásadní. S rozvojem technologií a specializací současné doby se soustředíme na umění řídit procesy ve všech fázích podle zadání klienta. Naše role se tak stává rolí nejen skladatelskou, ale i dirigentskou, protože nám nejde pouze o dobré plány, ale o krásné, pevné a účelné stavby.